success

success
sėkmė statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) Teigiamas subjektyvus pasiekto tikslo, rezultato išgyvenimas, turintis reikšmės tolesnei veiklos (mokymosi, darbo) motyvacijai; 2) Objektyvus pasisekimas gyvenime, darbe, moksle. Sėkmės džiaugsmo išgyvenimas – svarbi teigiamos mokymosi motyvacijos sąlyga. Tyrimais nustatyta, kad net sėkmės lūkestis daug kartų (studentams apie 8 kartus) padidina intelekto veiklumą, uždaviniai sprendžiami geriau negu dirbant abejingai. Sėkmės lūkestis susiformuoja gyvenimo praktikoje, kai nemaloniai, skaudžiai išgyvenama nesėkmė siekiant tikslo. Šis lūkestis tampa natūraliu poreikiu. Mokiniams sėkmės laukimas yra pagrindinis mokymosi motyvas. Jį reikia stiprinti net nesėkmių atvejais, atskleisti tolesnes galimybes, drąsinti. Nuolatinės nesėkmės silpnina mokymosi ir elgesio motyvaciją, gali net visiškai ją užslopinti. Todėl reikia kelti tokius tikslus ir teikti tokias užduotis, kurias atlikus susidarytų sąlygos išgyventi sėkmę. Sėkmė kelia aspiracijų lygį, stiprina pasitikėjimą savo jėgomis. atitikmenys: angl. success vok. Erfolg; Erfolgserleben rus. успех ryšiai: dar žiūrėkaspiracija dar žiūrėkpasieka

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Success — may mean: * a level of social status * achievement of an objective/goal * the opposite of failure Geography * Success, Western Australia, a suburb of Perth, Western Australia in Australia * Success, Arkansas, United States * Success, Missouri,… …   Wikipedia

 • success — UK US /səkˈses/ noun ► [U] the achieving of the results that were wanted or hoped for: »The company s success is a result of its business model. success in sth »Knowledge workers are essential for success in technology driven industries.… …   Financial and business terms

 • Success — Suc*cess , n. [L. successus: cf. F. succ[ e]s. See {Succeed}.] 1. Act of succeeding; succession. [Obs.] [1913 Webster] Then all the sons of these five brethren reigned By due success. Spenser. [1913 Webster] 2. That which comes after; hence,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • success — 1530s, result, outcome, from L. successus an advance, succession, happy outcome, from succedere come after (see SUCCEED (Cf. succeed)). Meaning accomplishment of desired end (good success) first recorded 1580s. The moral flabbiness born of the… …   Etymology dictionary

 • Success — Success, AR U.S. town in Arkansas Population (2000): 180 Housing Units (2000): 85 Land area (2000): 0.218415 sq. miles (0.565692 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 0.218415 sq. miles (0.565692 sq.… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Success, AR — U.S. town in Arkansas Population (2000): 180 Housing Units (2000): 85 Land area (2000): 0.218415 sq. miles (0.565692 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 0.218415 sq. miles (0.565692 sq. km) FIPS code …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Success! — is a musical by Bernard J. Taylor that was first recorded in 1993 as a studio concept album featuring various End stars including Lon Satton (who created the role of Poppa in Andrew Lloyd Webber s Starlight express, Claire Moore (singer), Kathryn …   Wikipedia

 • success — ► NOUN 1) the accomplishment of an aim or purpose. 2) the attainment of fame, wealth, or social status. 3) a person or thing that achieves success. ORIGIN Latin successus, from succedere come close after …   English terms dictionary

 • success — index advantage, benefit (betterment), fruition, progress, prosperity, satisfaction (fulfilment) …   Law dictionary

 • success — [n] favorable outcome accomplishment, achievement, advance, arrival, ascendancy, attainment, bed of roses*, benefit, big hit*, boom*, clover*, consummation, do well, Easy Street*, éclat, eminence, fame, flying colors*, fortune, fruition, gain,… …   New thesaurus

 • success — [sək ses′] n. [L successus < pp. of succedere: see SUCCEED] 1. Obs. result; outcome 2. a) a favorable or satisfactory outcome or result b) something having such an outcome 3. the gaining of wealth, fame, rank, etc …   English World dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”